« Conferinta - Reglementarea privind Internetul si retelele numerice ?n Uniunea EuropeanaInamicul public numarul unu: TU! »

Infractiunile informatice din Noul Cod Penal

28/08/09

Permalink 12:41:17, by bogdan, 2272 words   Romanian (RO)
Categories: Stiri - Romania, Legislatie, Criminalitate informatica

Infractiunile informatice din Noul Cod Penal

Am avut o discutie cu amicul Max de la e-crime.ro care imi atrage atentia asupra infractiunilor informatice , asa cum apar ele in Noul Cod Penal adoptat pe 25 Iunie de Parlament si care va intra in vigoare nu se stie cind. (conform textului adoptat trebuie ca Guvernul sa propuna o lege speciala in acest sens).

Aveti la finalul acestei insemnari intreaga lista de infractiuni identificata de Max (mersi!) ca avind legatura cu domeniul informatic/electronic.

Din partea mea, continui sa sustin ca a fost o prostie sa se treaca codurile ca rata prin apa, fara o dezbatere publica serioasa. Si va dau doua exemple din articolele de mai jos ref la infractiuni informatice. (plus un bonus)

1. A fost inserat un nou articol 230, care face infractiune folosirea fără drept a unui terminal de comunicații al altuia sau folosirea unui terminal de comunicații racordat fără drept la o rețea, dacă s-a produs o pagubă.

Asta imi aduce aminte de o prezentarea de-a lui Max la seminariile de la Constanta si Timisoara.
Presupun ca si noul articol ar fi legat de acte ca wardriving sau piggybacking. (poate ar fi si pentru altele care imi scapa).
Dar e un subiect discutabil si sensibil in situatia in care ne referim la un mod de conectare la Internet din ce in ce mai raspandit.

Adica daca folosesti WiFi-ul altuia si ii produci o paguba - ar fi infractiune. Dar este un punct de acces WiFi un terminal de comunicatii ? As zice ca mai degraba ca nu…, terminalul fiind calculatorul sau telefonul care se conecteaza la Internet.
Poate fi racordat fara drept daca e un WiFi neprotejat ? Eu as zice ca nu.

Daca nu se refera la asta, atunci la ce actiuni se refera articolul ?

2. Articolul 374 privind pornografia infantila preia fostul articol 51 din legea 161., dar adauga un nou segment, care pina la 27 Mai 2009, a fost intr-un fel de consultare publica ce ar fi trebuit sa continue in septembrie.

(3) Accesarea, fără drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicații electronice, se pedepsește cu ?nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

Adica am avut o discutie si gata, ce mai vreti ?

Mai mult - in legea 161, era definita sintagma “fara drept”, ceea ce mai aducea putina lumina.
Acum prezentul text e schiop de-a dreptul. Ce inseamna accesarea cu drept a materialelor pornografice cu minori ? Adica doar cei ce investigheaza asta? Oare accesarea unei coperti a unui album al lui Scorpions e infractiune au ba ? (ca oricum se face un cache al paginii) - Vezi scandalul din Marea Britanie din decembrie 2009.

Bonus Sa ne arucam o privire si asupra art. 226 - Violarea vieții private. Eu l-as citi ca adio camera ascunsa sau investigatii jurnalistice in sensul asta. Altfel, ajungi in instanta sa masoare un judecator daca ce ai descoperit tu e mai important pentru comunitate sau e mai importanta viata lui privata. Care vrea sa riste ?

(1) Atingerea adusă vieții private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau ?nregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau ?nregistrarea audio a unei persoane aflate ?ntr-o locuință sau ?ncăpere ori dependință țin?nd de aceasta sau a unei convorbiri private se pedepsește cu ?nchisoare de la o lună la 6 luni sau cu
amendă.
(2) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor prevăzute ?n alin. (1), către o altă persoană sau către public, se pedepsește cu ?nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(3) Acțiunea penală se pune ?n mișcare la pl?ngerea prealabilă a persoanei vătămate.
(4) Nu constituie infracțiune fapta săv?rșită:
a) de către cel care a participat la ?nt?lnirea cu persoana vătămată ?n cadrul căreia au fost surprinse sunetele, convorbirile sau imaginile, dacă justifică un interes legitim;
b) dacă persoana vătămată a acționat explicit cu intenția de a fi văzută ori auzită de făptuitor;
c) dacă făptuitorul surprinde săv?rșirea unei infracțiuni sau contribuie la dovedirea săv?rșirii unei infracțiuni;
d) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificație pentru viața comunității și a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari dec?t prejudiciul produs persoanei vătămate.
(5) Plasarea, fără drept, de mijloace tehnice de ?nregistrare audio sau video, ?n scopul săv?rșirii faptelor prevăzute ?n alin. (1) și alin. (2), se pedepsește cu ?nchisoarea de la unu la 5 ani.

...

art. 230 - Folosirea fara drept a unui terminal de comunicatii al altuia sau folosirea unui terminal de comunicatii racordat fara drept la o retea, daca s-a produs o paguba

(1) Furtul care are ca obiect un vehicul, săv?rșit ?n scopul de a-l folosi pe nedrept, se sancționează cu pedeapsa prevăzută ?n art. 228 sau art. 229, după caz, ale cărei limite speciale se reduc cu o treime.
(2) Cu pedeapsa prevăzută ?n alin. (1) se sancționează folosirea fără drept a unui terminal de comunicații al altuia sau folosirea unui terminal de comunicații racordat fără drept la o rețea, dacă s-a produs o pagubă.

art. 249 - Frauda informatica

Introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice,
restricționarea accesului la aceste date ori ?mpiedicarea ?n orice mod a funcționării unui sistem informatic, ?n scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane, se pedepsește cu ?nchisoarea de la 2 la 7 ani.

art. 302 - Violarea secretului corespondentei

(1) Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reținerea, fără drept, a
unei corespondențe adresate altuia, precum și divulgarea fără drept a conținutului unei asemenea corespondențe, chiar atunci c?nd aceasta a fost trimisă deschisă ori a fost deschisă din greșeală, se pedepsesc cu ?nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Interceptarea, fără drept, a unei convorbiri sau a unei comunicări efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicații se pedepsește cu ?nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(3) Dacă faptele prevăzute ?n alin. (1) și alin. (2) au fost săv?rșite de un funcționar public care are obligația legală de a respecta secretul profesional și confidențialitatea informațiilor la care are acces, pedeapsa este ?nchisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea unor drepturi.
(4) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, către o altă persoană sau către public, fără drept, a conținutului unei convorbiri sau comunicări interceptate, chiar ?n cazul ?n care făptuitorul a luat cunoștință de aceasta din greșeală sau din ?nt?mplare, se pedepsește cu ?nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(5) Nu constituie infracțiune fapta săv?rșită:
a) dacă făptuitorul surprinde săv?rșirea unei infracțiuni sau contribuie la dovedirea săv?rșirii unei infracțiuni;
b) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificație pentru viața comunității și a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari dec?t prejudiciul produs persoanei vătămate.
(6) Acțiunea penală se pune ?n mișcare la pl?ngerea prealabilă a persoanei vătămate.

art. 311 - Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata

(1) Falsificarea de titluri de credit, titluri sau instrumente pentru
efectuarea plăților sau a oricăror altor titluri ori valori asemănătoare se pedepsește cu ?nchisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Dacă fapta prevăzută ?n alin. (1) privește un instrument de plată electronică, pedeapsa este ?nchisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepsește.

art. 314 - Detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori

(1) Fabricarea, primirea, deținerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor prevăzute ?n art. 310, art. 311 alin. (1) și art. 312 se pedepsește cu ?nchisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Fabricarea, primirea, deținerea sau transmiterea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, se pedepsește cu ?nchisoarea de la 2 la 7 ani.
(3) Nu se pedepsește persoana care, după comiterea vreuneia dintre faptele prevăzute ?n alin. (1) sau alin. (2), ?nainte de descoperirea acestora și ?nainte de a se fi trecut la săv?rșirea faptei de falsificare, predă instrumentele sau materialele deținute autorităților judiciare ori ?ncunoștințează aceste autorități despre existența lor.

art. 325 - Falsul informatic

Fapta de a introduce, modifica sau șterge, fără drept, date informatice
ori de a restricționa, fără drept, accesul la aceste date, rezult?nd date necorespunzătoare adevărului, ?n scopul de a fi utilizate ?n vederea producerii unei consecințe juridice, constituie infracțiune și se pedepsește cu ?nchisoarea de la unu la 5 ani.

art. 360 - Accesul ilegal la un sistem informatic

(1) Accesul, fără drept, la un sistem informatic se pedepsește cu
?nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Fapta prevăzută ?n alin. (1), săv?rșită ?n scopul obținerii de date informatice, se pedepsește cu ?nchisoarea de la 6 luni la 5 ani.
(3) Dacă fapta prevăzută ?n alin. (1) a fost săv?rșită cu privire la un sistem informatic la care, prin intermediul unor proceduri, dispozitive sau programe specializate, accesul este restricționat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori, pedeapsa este ?nchisoarea de la 2 la 7 ani.

art. 361 - Interceptarea ilegala a unei transmisii de date informatice

(1) Interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publică și care este destinată unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectuează ?n cadrul unui sistem informatic se pedepsește cu ?nchisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și interceptarea, fără drept, a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic, ce conține date informatice care nu sunt publice.

art. 362 - Alterarea integritatii datelor informatice
Fapta de a modifica, șterge sau deteriora date informatice ori de a
restricționa accesul la aceste date, fără drept, se pedepsește cu ?nchisoarea de la unu la 5 ani.

art. 363 - Perturbarea functionarii sistemelor informatice
Fapta de a perturba grav, fără drept, funcționarea unui sistem
informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, ștergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricționarea accesului la date informatice, se pedepsește cu ?nchisoarea de la 2 la 7 ani.

art. 364 - Transferul neautorizat de date informatice

Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un
mijloc de stocare a datelor informatice se pedepsește cu ?nchisoarea de la unu la 5 ani.

art. 365 - Operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice

(1) Fapta persoanei care, fără drept, produce, importă, distribuie sau
pune la dispoziție sub orice formă:
a) dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate ?n scopul comiterii uneia dintre infracțiunile prevăzute ?n art. 360?364;
b) parole, coduri de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic, ?n scopul săv?rșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute ?n art. 360?364, se pedepsește cu ?nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Deținerea, fără drept, a unui dispozitiv, a unui program informatic, a unei parole, a unui cod de acces sau a altor date informatice dintre cele prevăzute ?n alin. (1), ?n scopul săv?rșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute ?n art. 360?364, se pedepsește cu ?nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

art. 374 - Pornografia infantila

(1) Producerea, deținerea ?n vederea expunerii sau distribuirii,
achiziționarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum și punerea la dispoziție, ?n orice mod, de materiale pornografice cu minori se pedepsesc cu ?nchisoarea de la un an la 5 ani.
(2) Dacă faptele prevăzute ?n alin. (1) au fost săv?rșite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor informatice, pedeapsa este ?nchisoarea de la 2 la 7 ani.
(3) Accesarea, fără drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicații electronice, se pedepsește cu ?nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
(4) Prin materiale pornografice cu minori se ?nțelege orice material care prezintă un minor av?nd un comportament sexual explicit sau care, deși nu prezintă o persoană reală, simulează, ?n mod credibil, un minor av?nd un astfel de comportament.
(5) Tentativa se pedepsește.

art. 388 - Frauda la votul electronic

Tipărirea și utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot ?n format electronic se pedepsesc cu ?nchisoarea de la unu la 5 ani.

art. 391 - Falsificarea documentelor si evidentelor electorale

(1) Falsificarea prin orice mijloace a ?nscrisurilor de la birourile
electorale se pedepsește cu ?nchisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării
unor drepturi.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și ?nscrierea ?n copia de pe lista electorală permanentă a unor persoane care nu figurează ?n această listă.
(3) Introducerea ?n uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează ?nregistrarea ori ?nsumarea rezultatelor obținute ?n secțiile de votare sau determină repartizarea mandatelor ?n afara prevederilor legii se pedepsește cu ?nchisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Cu aceeași pedeapsă se sancționează introducerea de date, informații sau proceduri care duc la alterarea sistemului informațional național necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.

Trackback address for this post

Trackback URL (right click and copy shortcut/link location)

11 comments

Comment from: Max [Visitor]
*****
Max@ Bogdan

In completare:

1. definitiile unor termeni sau sintagme precum "fara drept", "terminal de comunicatii" etc. ar fi fost mai mult decat binevenite. Acum, ne vom "stoarce" creierii sa interpretam si sa explicam (bineinteles, fiecare din punctul lui de vedere);

2. ma bucur ca, in sfarsit, legiuitorul roman ne-a auzit si a despartit (cum era si normal) infractiunea de transfer neautorizat de date informatice de alterarea integritatii datelor informatice.

3. este laudabila actuala grupare a infractiunilor care au loc cu ajutorul sau asupra datelor si sistemelor informatice, chiar daca nu toate se regasesc in acelasi Titlu ori Capitol. Important este ca ele exista si ca reprezinta in continuare un instrument util in prevenirea si combaterea criminalitatii cibernetice.

4. observam, insa, ca exista mult mai multe infractiuni (decat, poate, ne-am fi asteptat) care au in centrul atentiei sistemele sau datele informatice. De altfel, era si normal (logic) tinand cont de procesul de informatizare accentuata prin care trece Romania si accesului (relativ) facil la resursele societatii informationale pentru fiecare cetatean.
28/08/09 @ 15:48
Comment from: Max [Visitor]
Max@ Bogdan

Referitor la art. 23o din noul Cod Penal "...folosirea fara drept a unui terminal de comunicatii al altuia...", "...folosirea unui terminal de comunicatii racordat fara drept, daca s-a produs o paguba..." etc. ar fi mai multe de discutat:

1. se pune problema (foarte serios) daca legiuitorul a avut in intentie sa considere ca un sistem informatic este (poate fi) "terminal de comunicatii" (Nota: in lipsa unei definitii clare, putem presupune orice...).

Ex: un PC pe care ruleaza aplicatia Skype - VoIP, un smartphone - care are sistem de operare etc. etc.

2. conectarea la punctele de acces WiFi (hotspot) este cu totul altceva (si tu stii bine) si imi pare rau ca subiectul nu a fost abordat frontal de noul C Pen.

Chiar daca tu ai facut o paralela cu analiza mea anterioara pe WiFi, sincer, nu cred ca in acest caz (art. 230) legiuitorul a avut in vedere aceasta chestiune.

De ce? Fiindca, altfel, s-ar fi "concentrat" pe "conectarea" neautorizata a terminalului la retea si nicidecum pe "folosirea terminalului" conectat neautorizat la o retea...

In orice caz, insa, cred ca interpretand "adecvat" aceste prevederi, vor exista incriminari si pe subiectul retelelor WiFi. Pana la urma, decat nimic....:)

Oricum, problema ramane destul de spinoasa !

3. daca avem in vedere o echivalenta intre termenii sistem informatic si terminal de comunicatii, vom avea supriza unei tendinte a organelor judiciare de a supra-incrimina tinand cont de posibilitatea (logica) a concursului real sau ideal intre toate aceste infractiuni "informatice". Asadar, aviz amatorilor de "distractie online"!!!
28/08/09 @ 16:22
Comment from: vasile [Visitor]
vasilece inseamna fara drept "fara drept"?

Adica pot acesa daca am drept pornografie infantila? :D

si cum adica interceptarea se pedepseste dar daca interceptez o infractiune nu s emai pedepseste.

Adica daca ISP-istul spioneaza 24 din 24 ore netul care trece pe la el si gaseste ca un utilizator din cei 100 pe care ii are ca face p2p (adica downladeaza/uploadeaza muzica etc) si pe asta il da in "gat" la politie , isp-istul conform legii nu mai e sanctionat.

In caz ca vecinu' are wifi in sufragerie si asta bate 10-20 m (sau stai la o masa la cafereau cu wifi) rezulta ca daca faci "snoop" la net esti infractor?

Persoanele fizice care au wifi hotspot acasa si nu folosesc mijloacele de protectie "specifice" imotriva accesului neautorizat la retea sunt sau nu pasibile de pedeapsa ? Sau sunt protejate de lege ?art. 360 - Accesul ilegal la un sistem informatic
28/08/09 @ 16:39
Comment from: bogdan [Member]
bogdan@max
2. Eu cred ca exact la wardriving s-au gindit, dar nu s-au exprimat corect.
Daca nu, da-mi un exemplu care s-ar integra in articolul respectiv. Eu nu pot sa gasesc vreuna
3. Nu cred ca putem vorbea de echivalenta intre sistem informatic si terminal de comunicatii. Daca era vorba echivalenta, se folosea numai unul.

@vasile
Daca legea nu defineste, trebuie interpretat, ceea ce lasa loc la discutii. Sigur ca ne putem raporta la definitia trecuta (vezi legea 161) sau la Conventia Cybercrime. Dar tot nu inteelg de ce s-a scos.
ISP-istul nu poate sa observe 24 de h pe zi conexiunea ca intra la alta infractiune - art 361.

restul de intrebari imi e greu sa raspund, ar trebui sa ma hazardez prea mult. Cel putin acum.
28/08/09 @ 19:30
Comment from: romania inedit [Visitor] Email
*****
romania ineditScandalul din Marea Britanie a fost in decembrie 2008 nu in decembrie 2009 !

Dar de unde stiu eu ca in materialele alea pornografice sunt minori ?

Si daca dau click din greseala pe o reclama sau nimerec peste un site infectat asa cum este blogul lui Cosmin Gusa ?

Daca din intamplare ajunge la mine o inregistrare in care Elena Udrea ii face un blowj0b lui Traian Basescu este de interes public sau tine de viata privata , avand in vedere faptul ca adulterul nu mai este infractiune !

30/08/09 @ 00:35
Comment from: danachimescu [Visitor]
****-
danachimescuCu siguranta ,articolele servesc interesului unora in dauna altora.Adica au mai gasit niste cai sa scape de persoane incomode.Spun ca ai incalcat un articol dinacesta , aberant(pentru ca asa este tot codul)si gata ti-au inchis gura,ti-au limitat accesul catre o functie publica (esti cercetat penal)...
Politicienii degeaba ar fi discutat pe marginea Codurilor in cele 2 camere,sunt prea complicat de inteles pentru cei mai multi dintre ei
30/08/09 @ 06:42
Comment from: gupi [Visitor]
gupiSunt curios daca -de exemplu- comenzile ping si arping sunt considerate accesari ale terminalului de comunicatie.

In acest fel, orice verificare de conectivitate se poate transforma intr-o infractiune daca gresesti o adresa IP :)
31/08/09 @ 14:08
Comment from: Max [Visitor]
***--
Max@ Gupi

Simpla comanda PING sau ARPING nu va fi considerata acces ilegal la un sistem informatic. Nici pana acum nu era.
31/08/09 @ 15:34
Comment from: Ninja [Visitor]
NinjaDar daca eu ii tai netul la un client si el ishi pune alt IP si FURA netul altui client. Lu ala nu-i mai merge si imi reclama faptul ca nu ii merge - deci imi face paguba.

Asta cum se sanctioneaza. Am si dovada ca si-a schimbat ip-ul cu ARPWATCH (bun program).
13/09/09 @ 21:40
Comment from: bubi [Visitor]
bubiAm si eu o intrebare in legatura cu

art. 364 - Transferul neautorizat de date informatice.

Daca datele sunt publice (pe care le preiau de pe alte site-uri) se poate considera "Transfer neautorizat de date informatice" ?
10/05/14 @ 07:53
Comment from: habarnist [Visitor]
*****
habarnistdaca l-am dibuit pe unu din bloc ca ma spioneaza,cum il dovedesc?fara dovezi,pot sa l reclam la politie?au tre sa ma fac eu procuror it ist sa strang dovezi si apoi sa l reclam?
19/02/15 @ 20:08
Blog juridic al lui Bogdan Manolea cu informatii referitoare la legislatie, jurisprudenta, articole si stiri legate de domeniul Dreptului Tehnologiei Informatiei din Romania si strainatate.

Subscrie la acest blog pentru a primi actualizarile prin e-mail

Adresa de e-mail


Realizat de FeedBlitz

XML Feeds

Search

September 2015
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
 << <   > >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multumesc

V-a fost util ceva de pe blog sau pe de site ?
De azi va permit sa imi lasati un multumesc

Licenta Creative Commons BY-SA 3.0 Romania

Licenţa Creative Commons
Blogul Legi-internet.ro de Bogdan Manolea este licenţiat printr-o Licenţă Creative Commons Atribuire - Distribuire-?n-condiţii-identice 3.0 Rom?nia .

Who's Online?

  • Guest Users: 57
powered by b2evolution